drinceni

Unitatea administrativ teritorială Drînceni, este situată în partea de Nord-Est a judeţului Vaslui, la 24 km Nord de municipiul Huşi şi se învecinează astfel:

- la Nord cu teritoriile comunelor Gorban şi Cozmeşti din judeţul Iaşi;

- la Est hotarul este realizat de Râul Prut cu Republica Moldova;

- la Sud cu teritoriile comunelor Duda-Epureni şi Stănileşti;

- la Vest cu teritoriile comunelor Arsura şi Duda-Epureni.

Comuna Drînceni ocupă o suprafaţă de 6.316 ha, din care agricol 5.286 ha.

În componenţa comunei Drînceni intră următoarele sate, în ordinea descrescătoare a mărimii lor:

  • Ghermăneşti –reşedinţa de comună;
  • Râşeşti;
  • Drînceni;
  • Albiţa;
  • Băile-Drînceni;
  • Şopârleni.