Contul unic RO88TREZ65821A470400XXXX

Anunt important Registrul Agricol

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Infrastructură şi Mediu

Transport

 Reabilitare stradă principală din DJ 284 – Sală de sport,sat Ghermăneşti şi Drum sătesc Cimitir – Centru de Asistenţă socială, satRâşeşti;

 Modernizare drumuri de interes local, în lungime de 15 km satele Ghermăneşti, Drînceni, Râşeşti (proiect integrat);

Utilităţi

 Alimentare cu apă potabilă în localităţile Ghermăneşti şiRâşeşti;

 Extindere reţea alimentare cu apă potabilă şi înfiinţarecanalizare în sat Drînceni;

 Extindere reţea alimentare cu apă potabilă şi înfiinţarecanalizare în satele Ghermăneşti şi Râşeşti;

 Asigurare utilităţi Şcoala Generală cu clasele I-VIIIGhermăneşti;

Sănătate

 Construire cabinete medicale grupate medicină de familie(proiect integrat);

Mediu

 Prevenirea poluării şi păstrarea calităţii aerului;

 Organizarea sistemului de colectare selectivă adeşeurilor;

 Închiderea platformelor de gunoi;

 Înfiinţare staţie de epurare a apei în sat Ghermăneşti.

 Turism

 Susţinerea reabilitării fostului Spital „Carol I"Ghermăneşti ca staţiune balneoclimaterică, cu efecte în plan medical şituristic.

 Educaţie, cultură şi sport

Învăţământ

 Construire Grădiniţă cu program normal în sat Drînceni;

 Construire Grădiniţă cu program normal 5 săli de grupă însat Râşeşti;

 Reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I-VIII Râşeşti.

Cultură

 Construire Cămin cultural în sat Ghermăneşti;

 Dotarea Căminului cultural din localitatea Râşeşti cuinstrumente muzicale pentru Ansamblul „Plaiurile Prutului" (proiect integrat);

Sport

 Amenajare Bază sportivă în sat Ghermăneşti.

 Resurse umane

Servicii sociale

  Construirea unui complex social care să cuprindă un centrude zi pentru copii în localitatea Ghermăneşti.

Scroll to top